Mitrosrem A D 022/610-366

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Home Јавни огласи Позив за Скупштину

Позив за Скупштину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Na osnovu člana 313, a u vezi sa članovima 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Godišnje skupštine akcionara Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju "MITROSREM" Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb, od 17.05.2010. godine, objavljujemo POZIV

za Godišnju Skupštinu akcionara

AD "MITROSREM" SREMSKA MITROVICA

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju "MITROSREM" Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb (u daljem tekstu: Privredno društvo) održaće se u poslovnim prostorijama u sedištu Privrednog društva u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija bb, u ponedeljak, 21.06.2010. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine A.D.;

2) Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;

3) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD "MITROSREM" SREMSKA MITROVICA u 2009. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;

4) Donošenje Odluke o izboru revizora;

5) Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora A.D.;

6) Donošenje Odluke o pokriću gubitaka;

Akcionar može lično učestvovati u odlučivanju Skupštine društva ako ima ili ako zastupa više od 100.000 akcija sa pravom glasa, u skladu sa članom10.4. Osnivačkog akta.

Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva www.mitrosremad.rs tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

U sedištu Privrednog društva u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija bb, u prostorijama Pravne službe, radnim danom od 09,00 do 12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim Dnevnim redom.

Upravni odbor utvrđuje ponedeljak, 17.05.2010. godine kao dan utvrđivanja akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

Momir Marjanović

 

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас36
mod_vvisit_counterЈуче46
mod_vvisit_counterОва Недеља82
mod_vvisit_counterПрошла Недеља410
mod_vvisit_counterСва раја :)36708

Ваша IP адреса: 54.224.108.238
Данас: авг 14, 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2017-2018

U prilogu dokument

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara Jun 2018

 

U prilogu je  zapiskink skupstine

 

Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (5,7MB)

Odluke sa skupstine akcionara 2018

U prilogu vam su vam odluke sa saziva skupstine akcionara za 2018 godinu

Odluka o sazivu Skupstine akcionara Jun '17

U prilogu je odluka o sazivu skupstine akcionara

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je konsolidovani godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (9MB)

Licitacija 2018

 

U prilogu  je poziv za licitaciju

 

Proizvodi

4.jpg

Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu dokument sa odlukama za 2017-u godinu

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu  je konsolidovani finansijski izvestaj