Mitrosrem A D 022/610-366

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Home Јавни огласи Мишљење ревизора за '07 '08 '09

Мишљење ревизора за '07 '08 '09

Ел. пошта Штампа ПДФ

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА“ CONFIDA FINODIT“ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: „Истакнуто је у напомени 4.2.2.3 да су крат.фин.пласмани исказани у износу од 29.558 хиљада динара и да се односе на различите позајмице. У поступку ревизије утврдили смо да је део пласмана усаглашен са дужницима, на део пласмана у висини од 10.775 хиљада динара је неусаглашен, ненаплаћен или неизвестан. Обзиром на претходно наведене чињенице сматрамо да је потребно извршити додатну исправку вредности чији тачан износ, због значајних неизвесности, нисмо у могућности да утврдимо, те последично томе нисмо у могућности да утврдимо износ потенцијалних корекција по овом основу и њихов утицај на фин.извештаје за 2009.годину. Као што је истакнуто у тачки 5.2.3.2 обавезе из пословања су исказане у висини 447.188 хиљада динара и да се највећим делом односе на обавезе по основу аванса у висини од 107.064 хиљада динара и на обавезе према добављачима у висини од 337.588 хиљада динара. У поступку ревизије, а на бази контроле конфирмираности и наплативости, као и старосне анализе, утврдили смо да је део обавеза по основу примљених аванса и обавеза према добављачима неусаглашен, као и то да се обавезе не измирују редовно, односно да је степен измирења недовољан. Имајући у виду претходно наведено ревизија није у могућности да утврди износ потенцијалних корекција које могу произаћи из ових неизвесности, нити њихов утицај на финансијске извештаје састављене на дан 31.12.2009.године“. Мишљење: „ По нашем мишљењу осим за питања образложена у претходним пасусима, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима приказују финансијско стање АД Митросрем, Сремска Митровица, на дан 31.12.2009.године, резултат пословања, токове готовине и промене на капиталу за годину која се завршава на тај дан у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним рачуноводственим стандардима.

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА“ CONFIDA FINODIT“ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: „По нашем мишљењу финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима приказују финансијско стање друштва АД Митросрем, Сремска Митровица, на дан 31.12.2008. године, резултат пословања, токове готовине и промене на капиталу за годину која се завршава на тај дан у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије“. У Београду, 20.04.2009. године

 

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА“ CONFIDA FINODIT“ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: „По нашем мишљењу финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима приказују финансијско стање друштва АД Митросрем, Сремска Митровица, на дан 31.12.2007. године, резултат пословања, токове готовине и промене на капиталу за годину која се завршава на тај дан у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, Међународним рачуноводственим стандардима.. У Београду, 10.04.2008. године

 

 


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас11
mod_vvisit_counterЈуче54
mod_vvisit_counterОва Недеља11
mod_vvisit_counterПрошла Недеља363
mod_vvisit_counterСва раја :)35234

Ваша IP адреса: 54.224.103.239
Данас: јул 16, 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2017-2018

U prilogu dokument

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara Jun 2018

 

U prilogu je  zapiskink skupstine

 

Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (5,7MB)

Odluke sa skupstine akcionara 2018

U prilogu vam su vam odluke sa saziva skupstine akcionara za 2018 godinu

Odluka o sazivu Skupstine akcionara Jun '17

U prilogu je odluka o sazivu skupstine akcionara

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je konsolidovani godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (9MB)

Licitacija 2018

 

U prilogu  je poziv za licitaciju

 

Proizvodi

11.jpg

Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu dokument sa odlukama za 2017-u godinu

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu  je konsolidovani finansijski izvestaj