Mitrosrem A D 022/610-366

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Home Јавни огласи Вандредна скупштина 19. Новембар 2010

Вандредна скупштина 19. Новембар 2010

Ел. пошта Штампа ПДФ

Na osnovu čl. 313, a u vezi sa članovima 277. i 281. Zakona o privrednim društvima /SL glasnik RS br. 125/2004 ) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Vanredne Skupštine Akcionara AD “ Mitrosrem “ Sremska Mitrovica, Trg. Svetog Dimitrija bb donete dana 02.11.2010 godine, objavljujemo

P O Z I V

za Vanrednu Skupštinu akcionara

AD “ MITROSREM “ SREMSKA MITROVICA

Vanredna Skupština akcionara AD “ Mitrosrem “ Sremska Mitrovica , Trg Svetog Dimitrija bb održaće se u sedištu Privrednog društva u Sremskoj Mitrovici Trg Svetog Dimitrija bb  u petak 19.11.2010 godine sa početkom u 12,00 časova

za Sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći :

 

 

DNEVNI  RED

 

1.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionarskog društva AD „ Mitrosrem „

2.Donošenje odluke o imenovanju zapisničara , dva overivača zapisnika i komisije za glasanje

2a.donošenje odluke o visini nagrade članovima Upravnog odbora

3.donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

4.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

5.donošenje odluke o razrešenju  nadzornog odbora

6.donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora

7.izbor revizora  .

 

Akcionar može lično učestvovati u odlučiivanju Skupštine društva ako ima ili ako zastupa više od 100.000  akcija sa pravom glasa u skladu sa članom 10.4.Osnivačkog akta.

Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici  Privrednog društva www.mitrosremad.rs tokom vremena utvrdjenog Zakonom , a takodje i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka , ne manje od 15 dana ni više od 30 dana pre dana održavanja.

U sedištu Privrednog društva u Sremskoj Mitrovici Trg. Svetog Dimitija bb u prostorijama pravne službe ranim danom od 9,00 – 12,00 časova, akcionarima se obezbedjuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predvidjeno predloženim dnevnim redom .

Upravni odbor utvrdjuje utorak 02.11.2010 godine, kao dan utvrdjivanja akcionara .

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom dogadjaju u skladu sa čl. 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa .

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG

ODBORA

Momir Marjanović s.r.

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас9
mod_vvisit_counterЈуче54
mod_vvisit_counterОва Недеља9
mod_vvisit_counterПрошла Недеља363
mod_vvisit_counterСва раја :)35232

Ваша IP адреса: 54.224.103.239
Данас: јул 16, 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2017-2018

U prilogu dokument

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara Jun 2018

 

U prilogu je  zapiskink skupstine

 

Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (5,7MB)

Odluke sa skupstine akcionara 2018

U prilogu vam su vam odluke sa saziva skupstine akcionara za 2018 godinu

Odluka o sazivu Skupstine akcionara Jun '17

U prilogu je odluka o sazivu skupstine akcionara

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je konsolidovani godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (9MB)

Licitacija 2018

 

U prilogu  je poziv za licitaciju

 

Proizvodi

9.jpg

Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu dokument sa odlukama za 2017-u godinu

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu  je konsolidovani finansijski izvestaj