Mitrosrem A D 022/610-366

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Home Производња Примарна пољопривреда
Узгајање житарицаПримарна пољопривреда

Штампа ПДФ

Стрна жита на поседу акционарског друштва у последњих 5 година произвођена су у просеку на 26% површина.

Најчешће засејане стрнинебиле су : пшеница, тритикале, јечам озими,јечам јари, јечам пиварски,овас... у облику меркантилног или семенског производа.

Узимајући у обзир савремену технологију,механизацију као и микроклиматске услове све стрнине остварују приносе који су знатно изнад просечних у Србији а по квалитету готову увекизнад прописаних стандарда .

Меркантилни кукуруз се у просеку гаји на 31% расположивих површина са просечним приносом у последњих 5 година од 7,45 тона по хектару.Сорте кукуруза су у типу зубана и полу-тврдунаца а највећим делом се реализују за сопствене потребе у фабрици за индустијску пре-раду кукуруза и потребе сточарства.

Семенски кукуруз се гаји на 5-8% расположивих површина по унапрд склопљеним угово- рима са специјализованим кућама које се баве организовањем, производње и промета овог производа.

Шећерна репа спада у ред индустријских култура са учешћем у структури сетве од око 15% и тенденцијом смањења површина на рачун профитабилнијих култура.

Микроклиматски услови за ову производњу су задовољавајући, што омогућава квалитетну

производњу у смислу параметара дигестије и приноса.

Производ се реализује фабрикама за производњу шећера по унапред склопљеним

уговорима.

Соја се гаји у просеку на 15% обрађиваних површина у облику меркантилног илисеменског производа.

Меркантилна соја се реализује фабрикама за прераду соје или за производњу екстудираног пуномасног сојиног гриза .

Семенска соја се реализује предузећима која се баве дорадом и прометом семена, а део се дорађује у сопственом центру за дораду у смислу задовољења сопствених потреба.

Сунцокрет у последњих 5 годинина у структури сетве учествује у просеку са 6%.

У овом периоду организована је производња углавном семенског сунцокрета.

Поврће се у последњих 5 година гаји на око 1% површина .

Најчешће гајено поврће:

кромпир

паприка

црни лук

грашак

парадајз

боранија

 

 Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2017-2018

U prilogu dokument

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara Jun 2018

 

U prilogu je  zapiskink skupstine

 

Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (5,7MB)

Odluke sa skupstine akcionara 2018

U prilogu vam su vam odluke sa saziva skupstine akcionara za 2018 godinu

Odluka o sazivu Skupstine akcionara Jun '17

U prilogu je odluka o sazivu skupstine akcionara

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama 2016

U prilogu vam je konsolidovani godisnji izvestaj sa odlukama
DOWNLOAD (9MB)

Licitacija 2018

 

U prilogu  je poziv za licitaciju

 

Proizvodi

9.jpg

Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu dokument sa odlukama za 2017-u godinu

Konsolidovani Godisnji izvestaj sa odlukama za 2017

U prilogu  je konsolidovani finansijski izvestaj

Узгој стоке

svinje.jpg