logo

Proizvodnja

Proizvodi i usluge mogu se svrstati u nekoliko većih grupa i to:

  • Proizvodi stočarstva
  • Proizvodi klanja i prerade stoke
  • Proizvodi industrijske prerade kukuruza
  • Proizvodi dorade i prerade semena
  • Pružanje usluga u poljoprivredi
  • Trgovina