logo

2014. godina

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Dopunjeni godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Javnobeležnički zapis

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Dopunjeni konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Odluka o odlaganju i ponavljanju redovne godišnje sednice akcionara

Odluka o sazivanju vanredne sednice akcionara

Odluka o sazivanju godišnje sednice akcionara

Zapisnik sa godišnje skupštine akcionara