logo

Zalivni sistemi

zalivni sistemi

Posedujemo zalivne sisteme na površini od 560 ha.
U upotrebi su sledeći tipovi zalivnih sistema:
- "Sever",
- "Lindsyu" i
- "Valmont"

Zalivamo sve semenske i ratarske kulture koje se gaje na navedenim površinama.
Imamo adekvatnu kadrovsku i tehničku podršku za održavanje i upravljanje zalivnim sistemima.